O autorovi - Jaroslav Březina

JAROSLAV BŘEZINA 3. 10. 1973


Dovolujeme si Vám představit autora výtvarných děl Štiřínské stodoly, jehož díla se nacházejí nejenom v restauraci a Lobby baru, ale i v chodbách hotelu a také v salónku a letních měsících i ve Formance.

Autor se narodil v roce 1973 v Benešově u Prahy, kde nastoupil na ZŠ. Poté byl v roce 1988 přijat na SPŠ v Panské ulici, kde se mu poprvé otevřel svět umění. Tam se také začal zajímat o malířství jako takové a po návštěvách několika výstav vznikly jeho první kresby.

Zprvu maloval spíše pro svoji radost a potěchu a trpělivě se učil zvládnout základní techniky. Vzniklo několik pastelů, ale nějak podvědomě cítil, že to není ten uspokojující způsob sebevyjádření. Stále ho to táhlo k modernímu ztvárnění svých představ. Zpočátku se věnoval spíše realistické malbě, některá první abstraktní díla ho oslovovala mnohem více. Po maturitě v roce 1992 a krátkém studiu na FAMU se svojí mladistvou hloupostí dostal do vězení na poměrně dlouhou dobu. Při hledání, jak vyplnit nějak smysluplně čas „tam“, si vzpomněl na to, že již kdysi dělal výtvarné práce a tak se do této činnosti vrhl naplno a čekal, co se z toho „vyvrbí“. Postupně si osvojil veškeré základní techniky a pod vedením pana Pavla A.Taťouna – malíře z Loštic, se jeho výrazový prvek pozvolna měnil na moderní umění. A právě v tomto prostředí začal pořádat vernisáže a výstavy a to především za podpory rodičů, kteří obesílali galerie a snažili se kontaktovat co největší okruh lidí a potenciálních zájemců o jeho dílo. Trest, který skoro celý vykonal na Mírově mu dal takovou ránu, že až potom si uvědomil, co to vůbec svoboda je. Snaží se pomalu „vplout“ do života a vhledem k faktu, že mu trest úplně změnil žebříčky hodnot, tak se nesnaží nic dohnat. Ví, že dělal věci, za které se nyní stydí, ale bere to, jako součást svého života, kterou nehodlá a ani nechce nějak tajit. Možná naopak, protože své životní zkušenosti přenesl právě do obrazů, které po celou dobu trestu vytvářel a které mu byly jakýmsi pomyslným ventilem, kdy se při tvorbě dokázal oprostit od reality prostředí, ve kterém žil. A právě tato schopnost ho dokázala ochránit od toho, aby ho vězeňská mašinérie zcela pohltila.

Autorovo malířské dílo vyvolalo již v roce 2005 poměrně velký ohlas na mezinárodní výstavě ve Vídni, kde se svým dílem „Strom života“ dostal do užšího finále. Taktéž v roce 2009 byl oceněn cenou na téže výstavě. Avšak již jeho pojetí malby bylo značně rozdílné od poslední účasti na této soutěži. Na rozdíl od díla vystaveného v roce 2005, které bylo čistě surrealistické, porota ocenila jeho umělecký vývoj, kdy se prezentoval expresívním pojetím díla s názvem „Křižovatky“. Na tomto díle autor využil techniky špachtle a porotu po umělecké stránce zaujala do obrazu vkomponovaná černá tkanička. Tento obraz poukazuje na jeho umělecký vývoj, kdy v poslední době tuto špachtlovou techniku využívá velmi často.

Mezi malířské vzory, které ho nejvíce ovlivnili patří Toyen, Jiří Sopko, Mikuláš Medek a Michael Rittstein.


uživatel nepřihlášen | příhlásit se | registrovat